Help - FoFa-Kalenner

Beim Sichen ass et méiglech duerch Joker eenzel Zeechen oder ganz Wierder ze ersetzen. Dobäi steet d' ? fir een Zeechen, de * fir eng beliebig Unzuel Zeechen.
Beispill: Ma??r fënnt Maier a Mayer, awer net Mayr. Ma*r fënnt néiwend Mayer och Mayr, awer och Mannheimer!